İletişim Bilgileri

Nazmi Semih MACİT

İnşaat Mühendisi

EĞİTİM

İnşaat Mühendisliği I Lisans
Uludağ Üniversitesi
Diploma Notu: 2.88/4
09-2017/07-2021

Bitirme Projesi- Yeni Deprem Yönetmeliğinde Öngörülen Deprem
Dayanım Katsayılarının Sta4CAD üzerinden Farklı Yapı, Zemin ve
Deprem Bölgelerinde Sağlama ve İncelemesinin Yapılması
Seçmeli Proje – 500.000 Nüfuslu Bir Yerleşkeye Su Temini Projesi
Seçmeli Proje – İnşaat Mühendisliğinde Laboratuvar Deneylerinin
Yapılması

İŞ TECRÜBESİ

SAHA MÜHENDİSİ
Rönesans A.Ş Malatya Girişim Grubu Malatya Life 256 Daire
108 Ofis ve Kapalı Otopark Yapım İşi
07/2019-11/2021
-Proje okunması, uygulaması ve takibi
-Malzeme ve imalat takibi
-Ekiplerin yönlendirilmesi ve iş güvenliği takibi
-Hakediş ve metraj uygulamaları

SAHA MÜHENDİSİ
İşkaya İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Malatya Şire Pazarı (464 Dükkan ve Kapalı Depo)
Malatya Buğday Pazarı (139 Dükkan)
Malatya Kayısı Kent Ticari Merkezi
Yapım İşi
12/2021- Halen
-Proje okunması, uygulaması ve takibi
-Malzeme ve imalat takibi
-Ekiplerin yönlendirilmesi ve iş güvenliği takibi
-Hakediş ve metraj uygulamaları

Halihazırda devam eden ve Türkiye'nin üçüncü en büyük şantiyesi olan Malatya Şire Pazarı, Buğday Pazarı ve Kayısı Kent Ticari Merkezi Projesinde aktif olarak görev almaktayım.