Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Riskli Binalar için Temel Güçlendirme Hizmeti

Riskli binalar için gerçekleştirilen temel güçlendirme hizmeti, onarım ihtiyacını gerektiren yapılan en iyi teknik yöntemlerin uygulanması ile onarma, deprem ve olabilecek afetlere karşı, yapıların güçlendirilmesidir. Sizler de binanızın onarıma ihtiyacı olduğunu hissediyorsanız, deprem riski taşıyıp taşımadığı noktasında deprem testine tabi tutmanız gerekir. Yapılacak olan teknik tespitlerin sonucunda hazırlanan rapora göre binanız olası afet ve depreme karşı dayanıksız ise, yapınızın bu risklere karşı güçlendirilmesi gerekir. Mevcut riski ortadan kaldırmak için firmamızı tercih edebilirsiniz. Yapıtaşı mühendislik olarak gelişen teknoloji ile binanıza ait gerekli tüm aşamaları sizin adınıza yerine getirir, sizlere temel güçlendirme gerçekleştirerek güven içinde oturma imkânı sağlanır. Firmamız tarafından hazırlanan bina güçlendirme projesi hazırlığının yanı sıra, deprem testi, bina güçlendirme işlemleri ve kentsel dönüşüm hizmetleri de sunulur.

Riskli Bina Nedir?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye, şiddetli deprem bölgeleri arasında bulunur. Deprem ve olumsuz olaylardan daha az zarar ile atlatılabilmesi için, olaylar gerçekleşmeden önce gerekli tedbirlerin alınması gerekir.  Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur riskli yapılardır. Bir yapının riskli yapı olarak kabul edilmesi için usulüne uygun riskli yapı tespitinin yapılması gerekir.

6306 sayılı Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile riskli alan içinde ya da dışında yer alan, ekonomik ömrünü tamamlamış ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı teknik veriler ile tespit edilmiş yapılar riskli bina olarak kabul edilir. Bu tür binaların kentsel dönüşüme tabi tutulmaları için bazı şartları taşıması gerekir.  Bu şartlar

  • Yapının ekonomik ömrünün tamamlaması
  • Yapının ağır hasar ya da yıkılma riski taşıması
  • Teknik ve ilmi verilere dayalı olarak bu hususların tespit edilmesi

Yukarıda yer alan hususlardan en az birinin karşılanması halinde riskli yapı olarak tespit edilmesi gerekir. Aksi durumda ise hukuki açıdan riskli yapı olarak ifade edilmez.

Temel Güçlendirme Hizmeti Nedir?

Bina dayanıklılığını artırma yöntemi olan temel güçlendirme, farklı amaçları içinde kullanılabilir. Yük taşıma yönünden yetersiz olan binanın veya bina temelinde genişleme yapılmak istenirse bu yöntem kullanılır. Bu işlemi gerçekleştirerek eski ile yeni düzenlemeler birbirileri ile uyumlu hale getirilir. Gerçekleştirilen işlem ile bina güçlendirmesini kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Günümüzde artık binanın ihtiyacına göre temel güçlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Bu nedenle çalışmalara başlamadan önce, plan yapılması bu plan doğrultusunda binanın güçlendirilmesi için çalışmaların yürütülmesi gerekir. Çalışmalar yapılırken uzman ekiplerimizden yardım alabilirsiniz. Yapıtaşı mühendislik olarak, uzman personelimiz bina üzerindeki hasarları tespit eder. Temel güçlendirme fiyatları konusunda sizlere en makul fiyatlandırmalar yapılarak gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Yapıtaşı Tarafından Sunulan Temel Güçlendirme Hizmetleri

Ülkemizin deprem kuşağında bulunması inşaat sektöründe temel güçlendirmeyi öne çıkarmıştır. Hasar görmemiş binalarda olası bir depremde dayanıklı olması açısından taşıma kapasitesini arttırmak için yapılan uygulamaya temel güçlendirme denir. Yapı için temel güçlendirmede amaç, mevcut yapıdaki elemanlarının yetecek taşıyıcı değerlere ulaşmasını sağlamaktır.

Yapıtaşı tarafından sunulan temel güçlendirme hizmetleri iki şekilde gerçekleşir. Temel boyutların gelen yükleri taşımada yetersiz kalması ya da yapılan güçlendirmede eklenecek yeni elemanlar için yeni temellerin yapılması veya genişletilmesidir. 

Firmamız tarafından gerçekleştirilen temel güçlendirme ile sağlıklı bir işlemin yanı sıra, gevşek ve nemli zeminler için temel ayaklar, bodrum kolonları korozyona uğradığı var sayılarak temel ve bodrum kolon güçlendirme yöntemi de uygulanır. Bunu gerçekleştirmedeki amacımız, bodrum katta biriken suyu uzaklaştırarak kolon yüzeyinde betonarme ile kaplanmalıdır. Verilen hizmetlerde öne çıkan husus doğru yöntem ve işçilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Bina güçlendirme hizmetleri ülkemizde yaşanan depremlerin ardından sektör haline geldi. Bu sektörde adını duyuran firmamız, binaların bodrumlarında yer alan kolon ve kirişlerde işlem güçlendirme yaparak, aynı zamanda temelden çatıya kadar da güçlendirme yapmaktadır. Binalarda yer alan taşıyıcı iskeleti güçlendirme birçok yapı için hayati önem taşır. Amacımız güçlendirme işlemlerini yaparken doğru yöntemler ile yapılmasıdır. Benimsediğimiz bu düşünce ile gerçekleştirdiğimiz temel güçlendirme çalışmaları müşterilerimiz tarafından deneyim edilmiştir. Piyasada en çok rağbet gören firmalar arasında yer almamız bunun göstergesi olarak yansımaktadır.

Temel güçlendirme faaliyetlerinde, temel güçlendirme maliyeti açısından bazı konuları göz önünde bulundurmak gerekir.

Gerçekleştirilecek temel güçlendirme faaliyetlerinde temel sorunlar, kolon ve kirişlerin durumu, sıva çatlaklıkları, su tesisatı kaçakları, dış cephe durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Nasıl Temellerinizi Güçlendiriyoruz?

Yapıtaşı mühendislik olarak yapınızın güçlendirme ihtiyacının olup olmamasından emin olmak için ilgili resmi kurumlarda ya da özel kurumlardan test raporu almanızı öneririz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği esasları gözden geçirilmeli. Bina güçlendirme şartları açısından gerekli bilgi için firmamızı tercih ettiğinizde, konu hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra fiyat konusunda da bilgilendirme yapılır.

Yapınızın öncelikle temel bodrum taşıyıcı akşamları göz önünde bulundurularak üst katlara kadar devam eden durum söz konusu olduğunda güçlendirme gerçekleştirilir. Ana çerçeve dâhilinde normal güçlendirmeler yapılır. Beton, çelik ve karbon fiber olmak üzere güçlendirme yöntemleri uygulanır. Binanızın özelliğine göre uygun olun tercih edilir.

Güçlendirilecek kiriş ve kolonlar sıva ve boyadan arındırılarak ilk işlem gerçekleştirilir. Şayet kolon radye temele bağlı değil ise dip pabuçlarına kadar etrafı kazılarak açılır.  İnşaat demiri girecek şekilde belirli sayılarda betonda delikler açılır. Kolon ya da kirişler inşaat demiri ile etrafı saracak şekilde örülür. Bu işlemler gerçekleştirilirken sık demir örme ve kaliteli beton kullanımı tercih edilir. Etrafı kalıp tahtası ile çevrilir. Üstten bırakılmış delikten kalıp için ben harcı dökülerek dolgu tamamlanır.

Şayet binanızda radyal temel bulunmuyor ise zeminde kolonlara denk gelecek şekilde demir hasırlı uygun beton tablası atılır. Bazı yerlerde ise kanatlar ile ekleme yapılır. Bu noktada dikkatimizi yeni ve eski beton füzyonun sağlanması için yoğunlaştırırız.

Temel Güçlendirme Yöntemleri

Genel olarak temel güçlendirmede ülkemiz açısından üç farklı malzeme kullanılarak gerçekleştirilir.

  • Çelik malzeme ile güçlendirme çalışmaları
  • Beton malzeme ile güçlendirme çalışmaları
  • Fiberbond ile güçlendirme çalışmaları

Ülkemizde daha ziyade güçlendirme malzemesi olarak beton kullanılır. Depreme karşı alınan en düşük maliyetli malzeme betondur. Fakat burada önemli nokta beton malzemesinin kaliteli olması önem taşır. Çelik malzeme kullanılarak yapılan güçlendirmede dezavantaj bulunmaktadır. Çeliğin zor şekil alması sonucu betona göre daha iyi sonuç verir. İşçiliği yüksek maliyet gerektirir. Güçlendirme çalışmaları önemli işlem gerektirir. Deneyimli personelimiz ile binalarınızın temel güçlendirmesinde deprem perdeleri yapılarak temeli sağlamlaştırılır.

Temel Güçlendirme İşleminin Sonrası

Bina güçlendirme sonrasında ne tür işlerin sizleri beklediği ve nasıl bir maliyet ile karşı karşıya kalınacağı konusunda Yapıtaşı mühendislik olarak her zaman yanınızda yer alırız. Temel güçlendirme işlemlerinin ardından üç aşamalı işlemleri gerçekleştirilir.  İlk aşamada resmi kurumlardan güçlendirme uygulaması için ruhsat alınması gerekir. Ruhsat alınmadan önce yapının incelenmesi, malzeme testleri, donatı okumaları, kolon-perde-kiriş sıyırmaları, mekanik-elektrik-mekanik proje vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

İkinci aşamada bina güçlendirme uygulama inşaat işleri gerçekleştirilir. Bu aşamada yapılacak işler yapının durumuna göre, yapının depreme karşı performansına bağlı olarak ilk aşamada öne çıkan statik güçlendirme projesine göre değişmektedir. Bina temel güçlendirme işlemleri ve maliyetleri için bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

Temel güçlendirme işlemi sonrası inşaat işlemleri devreye girer. Şayet binanın temeli radye temel ile çevrilmiş ise radye temel güçlendirme işlemleri için duvar imalatları, sıva ve boya imalatları, kaplama işlemlerinin tekrardan yapılması gerekir. Konut binalarında gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarından sonra mekanik ve elektrik tesisatının da yenilenmesi önemlidir. Buradaki amaç konut yapıtlarında bu tesisatların daha ziyade, betonarme eleman, kirişlere sıva altında kalacak şekilde gömülü olması, yıpranması ve güçlendirme çalışmalarında zarar görmesidir.

İşyerleri ve fabrikalarda ise tesisatlar gömülü olmadığından dolayı sıva üzerinden gitmektedir. Bu durum kolaylıkla deplase edilebilir. Eskiyen tesisatlar kullanılabilir hale getirilir. Sanayi tesisleri, fabrikalar, işyerleri ve ofis yapılarında mekanik ve elektrik tesisatlarının güçlendirmelerinde maliyet düşük olmakla beraber sadece demontaj-montaj masrafı ortaya çıkar.

Kolonların etrafında yer olan kırılan duvarlar tekrardan örülmesi ve duvarların sıvanması, güçlendirme sonrasında ortaya çıkan ayrı bir maliyettir. Ortaya çıkan maliyetlerin tahmin edilmesi yapılan işlemin durumuna göre değişebilir. Bu arada boya maliyeti de ayrı bir maliyet olarak ortaya çıkar. Boyanacak duvarların diğer duvarlar ile aynı tonda olması önemlidir. Ton farkı oluşmaması için boya maliyeti tüm ortak alanlar için hesaplanması gerçekçi olur.

Binanın merdivenlerinde yapılacak güçlendirme işlemi, yapısal güçlendirmede mevcut merdiven sahanlıklarında yer alan mermerler, sıva ve boyanın zarar görmesine neden olabilir. Bundan dolayı mermerlerin yenilenmesi, sıva ve boyanın da yenilenmesi gerekir. Bina cephelerinde yer alan kolonlarda güçlendirme yapılacak ise cephede tamir ile birlikte boyama işleminde gerçekleştirilmesi gerekir. Buna ilave olarak güçlendirme sonrasında konutlarda mantolama mevcut değil ise, mantolama maliyetleri mülk sahibine aittir. Mantolama ile cephede ısı ve su izolasyonu sağlanır.  Böylelikle güçlendirme sonrası yeni bina görünümü ortaya çıkar ve dairelerde daha konforlu yaşam alanı oluşturulur. Binanın maddi açıdan değeri de artmış olur.

Riskli Bina Sahibiyseniz

Riskli bir binaya sahip iseniz, ileride oluşabilecek deprem ve doğal afetler sonucu can ve mal kaybı yaşanmaması adına firmamıza başvurarak Apartman temel güçlendirme hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Uzman personel ile kentsel dönüşüm sürecinde riskli yapılarınıza temel güçlendirme hizmeti vererek Betonarme temel güçlendirme ile sağlamlaştırmanın yanı sıra ekonomik değerinde de artışlar sağlayabilirsiniz. Yapıtaşı mühendislik olarak bizleri tercih ettiğinizde sizlere Temel güçlendirme şartnamesi gereği sürecin başından sonuna kadar sizlere hizmet sağlanır. Kendinizi ve mal varlığınızı riske atmamak için, devletin sizlere sağladığı kentsel dönüşüm avantajlarından faydalanmak için firmamızı tercih edebilirsiniz.

İletişime Geçin!

Deprem kuşağında yer alan bir ülkede yaşam şartlarınızı korumanız açısından riskli binalarda yaşam sürüyorsanız hemen bizimle iletişime geçmeniz önerilir. Derin temel güçlendirme faaliyetleri ile her müşterimize kentsel dönüşüm sürecinde hizmet sunuyoruz. Ücretsiz olarak bizler ile iletişim kurduğunuzda, uzman ekip ve teknolojik ekipmanlar ile kentsel dönüşüm sürecinde yanınızda yer alırız. Riskli yapılardan yeni dönüşüm sağlayan yapılara ulaşmanız için Yapıtaşı mühendislik yanı başınızda. Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak detaylı bilgi için iletişim araçlarından bizlere ulaşabileceğiniz gibi yüz yüze görüşmelerde de detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Yapıtaşı mühendislik olarak her müşterimize güven inşa ediyoruz. Güven altında yaşamak için bizleri tercih edebilirsiniz. Sürecin başından sonuna kadar her konuda sizlere gerek bilgi gerekse hizmet açısından yardımcı olmak isteriz.