Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Malatya’nın En İyi Kentsel Dönüşüm Firmaları

En İyi Malatya Kentsel Dönüşüm Firmaları

Malatya’da kentsel dönüşüm ihtiyacını karşılamak için güvenilir bir firma mı arıyorsunuz? Malatya Kentsel Dönüşüm Firmaları arasında öncü konumumuzla öne çıkıyoruz. Yapıtaşı Mühendislik olarak uzman ekibimiz ve sağlam referanslarımızla güvenli ve modern evler inşa etmekteyiz.

Yazı Özeti

 • Türkiye genelinde afet riski taşıyan alanların düzenlenmesini sağlayan 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Kanunu, kentsel dönüşümü teşvik etmektedir.
 • Kentsel dönüşüm, ekonomik ömrünü tamamlamış veya depreme dayanıksız binaların yenilenmesi amacıyla devlet teşvikleriyle gerçekleştirilir.
 • Kentsel dönüşüm, sadece büyükşehirlerle sınırlı değildir ve Türkiye’nin her ilinde uygulanmaktadır.
 • Yapıtaşı Mühendislik, kentsel dönüşümde öncü bir firma olarak faaliyet göstermektedir.
 • Şirket, markalı konut inşası ve kentsel dönüşüm projelerinde uzmanlaşmıştır ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
 • İnşaat sektöründeki tecrübesi ve uzman kadrosuyla güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmektedir.
 • Kentsel dönüşüm sürecinde hasar tespiti önemlidir ve yapılan incelemelerle binaların güvenliği değerlendirilir.
 • Rapor talepleri, kentsel dönüşüm sürecinin önemli bir aşamasıdır ve 6306 sayılı kanun kapsamında zorunludur.
 • Yapıtaşı Mühendislik, Malatya’da hasar tespiti ve kentsel dönüşüm raporlarının hazırlanması konusunda hizmet vermektedir.
 • Yapıtaşı Mühendislik, kentsel dönüşüm sürecinde bireylere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 • Süreçte talep alma, çevre araştırması, riskli yapı tespiti, teknik çalışmalar, yüklenici araştırması ve inşaat sürecinin takibi gibi hizmetler sunulmaktadır.

Yerleşim yerlerinde afet riski taşıyan alanların belirlenerek, sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmek için 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Uygulamaya konulan kanun ile Türkiye’nin her yerinde ekonomik ömrü tamamlanmış olan, yıkılma riski öne çıkan binaların devlet tarafından sağlanan avantajlar ile yeniden yapılanmasını ön görür.

Kentsel dönüşüm ile kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıksız olan ve ekonomik ömrü tamamlanmış olan binaların yeniden inşa edilerek, doğal afetler sonucu ortaya çıkacak zararın en aza indirilmesi amaçlanır.

Son dönemlerde inşaat sektöründe en çok tercih edilen alanlar kentsel dönüşüm olarak göze çarpmaktadır. Eski ve depreme dayanıksız binalarda oturma riski almak istemeyen insanlar kentsel dönüşümü tercih ederek kentsel dönüşüm hizmetlerine başvurmaktadır. Kentsel dönüşümde devlet tarafından sağlanan teşvikler inşaat sektörünün bu alanda ortaya çıkan talebi arttırmıştır.

Kentsel dönüşüm sadece büyükşehirler ile sınırlı değildir. Türkiye’nin her ilinde kentsel dönüşüm uygulamaları bulunmaktadır.  En iyi Malatya kentsel dönüşüm firmaları arasında yer alan Yapı taşı mühendislik olarak her türlü güncel yönetmeliklere ve kanunlara hâkim olarak sorunların çözümü için yanınızda olacaktır. Sektörde yer alan tüm gelişmeleri takip ederek müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktayız.

Eski bir yerleşim alanı olan ve deprem riski taşıyan Malatya bölgesi, kentsel dönüşümün uygulandığı alanlarda yer alır. Bu amaçla dayanıksız ve eski yapılara yenileyerek, depreme dayanıklı binalarda yaşama şansınızı kazanabilirsiniz.

Riskli Binalardan Kurtulmak: Malatya Kentsel Dönüşüm Firmaları

Her geçen gün kentleşmenin artması, bu noktada yapı stokunda meydana gelen yetersizlik, çevresel faktörlerle ortaya çıkan bozulmalar gibi değişik nedenlerden dolayı, kentsel dönüşümün önemi sürekli artmaktadır. Kentsel dönüşüm ile yapı stokunda yenileme, modern hale getirme, çevre ve doğayı koruma, gerek sosyal gerekse kültürel yönden yapılar düzenleme sağlanmış olur.  Böylelikle şehirlerde yaşayanların yaşam kalitesi arttırılmış olur. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik yönden güçlenme gerçekleşir.

Kentsel dönüşüm müteahhit firmaları tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ile mevcut yapı stoku yenilenir. Çevresel faktörler iyileştirilir. Fiziki koşullarda düzenleme sağlanır.  Ekonomik ve sosyal yönden güçlenerek çevre ve doğa korunur. 

Şehirlerin mevcut alanlarında çevre kalitesini arttırarak daha yaşanabilir hale getirmek, ekonomik yönden fırsatlar yaratmak için kentsel dönüşümün önemi ön plana çıkıyor. Binalarda yaşam kalitesi artarak kaliteli yaşam süreci sunulur.

Yapıtaşı ile Güvenli Evler

Yapıtaşı mühendislik olarak faaliyetlerimize başladığımız günden bu güne kadar birçok prestij projelere imza atarak hayata geçirdik. Sektörde yer alan öncü kimliğimiz ile kurulduğumuz günden bu tarafa yüzlere iş tamamladık. Ana faaliyet konumuz olan markalı konut inşasında birçok projeyi hayata geçirerek, sağlıklı ve güvenli yuvalar oluşturduk. Yapıtaşı mühendislik olarak proje aşamasında başlamak üzere, ürün geliştirme ve anahtar teslim işlerine ilave olarak ofis ve AVM projelerinde de markamızı öne çıkardık.  Lisanslı kentsel dönüşüm firmaları arasında yer alarak müşteri memnuniyetini önde tuttuk.

Yaşam için gerekli olan en ideal koşulları dikkate alarak gelece yatırım yaparak topluma kalıcı değerler katmayı amaçladık. Sektörde istikrarlı büyümeyi hedefleyerek geldiğimiz bu noktada birçok başarılara imza atıyoruz. Faaliyete başladığımız inşaat sektöründe, ilk günkü gibi dürüstlüğü, mükemmeli, yenilikçi düşünmeyi, ekip ruhunu değerler arasında kattık. İş ortaklarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza karşı her zaman şeffaf olmayı tercih ettik.

En ideal bütçe ile en kısa sürede, yeni teknolojiler de takip edilerek projelerimizi en iyi şeklide başarmayı hedefliyoruz. Müşteriler tarafından oluşturulan itibarımızı, deneyim bilgi ve birikimlerimiz ile geleceğe taşıyoruz. Ticari ilişkiler sadece proje başlangıcı ile başlayıp anahtar tesliminden ibaret değildir. Satış sonrası hizmetlerimiz ile her zaman müşterilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz.

Hasar Tespit Yöntemleri

Binalarda ortaya çıkan hasarların tespiti, bina incelemesi ile gerçekleşir. Yapılacak olan incelemeler, binada ortaya çıkan farklı seviyelerdeki hasarları belirlemek amacı ile görsel ve teknik yönden kontrolleri içerir. Gerçekleştirilecek bina incelemesi, binalarda meydana gelen hasarların tespit edilmesi için önem taşır. Zira ortaya çıkan hasarlar, yapının güvenliği için tehdit oluşturabilir.

Binalarda yapılacak incelemeler, bina içerisinde yer alan mevcut odaların, merdiven boşluklarının, koridorların, zeminlerin ve tavanların kontrol edilmesini içerir. Gerçekleşen kontroller sırasında, duvarlarda meydana gelen çatlaklıklar, döşemelerde göze çarpan çökmeler, kapı ve pencerelerde oluşan deformasyonlar belirlenir.  Ayrıcı bunlara ilave olarak havalandırma sistemleri, ısıtma, su ve elektrik gibi bina içinde yer alan tesisatlar da incelenir.

Binalarda yapılacak olan incelemeler, hasarın durumuna göre farklılık gösterebilir. Doğal afetler sonucu (sel, yangın, deprem ve diğer afetler) nedeni ile ortaya çıkan hasarlar için hızlı ve ayrıntılı bir incelemenin yapılması gerekir. Yapılacak incelemeler ile hasarın ne düzeyde olduğu, kaynağı ile birlikte etkisinin belirlenmesi amaçlanır. Kentsel dönüşüm firmaları Malatya ilinde hasar tespit çalışmalarını yürüterek kentsel dönüşüme destek sağlıyor.

Rapor Talepleri

Kentsel dönüşüm süreci dört aşamada gerçekleşir. İlk aşamada yapının incelenerek deprem risk raporunun oluşturulmasıdır. İnceleme sonucunda oluşturulan rapor ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından incelenir. Bir sonraki aşamada yeni yapılacak olun konutun bireylerin istekleri doğrultusunda projelendirme işlemi yer alır. Son aşamada ise hazırlanmış olan proje ve inşaat ruhsatına uygun binanın yapılması yer alır.

Kentsel dönüşümde önemli aşamalardan biri de kentsel dönüşüm raporudur. Yapılacak inceleme sonucunda, kentsel dönüşüm raporu ile binanın riskli ya da risksiz olduğu tespit edilir. Riskli olarak kabul edilen binalar kentsel dönüşüm ile bütün kazanımlara hak kazanılır. Bundan dolayı rapor talepleri önemlidir. Uygulamaya koyulan 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun kapsamında SPK lisansına sahip gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu kanunen zorunludur.

Binada oturan bireylerden, gayrimenkul sahiplerinden birinin bizzat başvuruda bulunmasının yanı sıra kanuni temsilcisi tarafından da başvuruda bulunması yeterli sayılır. Başvuru için çoğunluk kararının aranmasına gerek duyulmaz. Riskli yapı tespiti başvurusunda bulunmak isteyen kişinin bazı belgeleri temin etmesi gerekir. Başvuru sahibine ait kimlik fotokopisi ile birlikte tapu belgesinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bireyler riski yapıların tespit için 6306 sayılı kanun kapsamında yetki verilmiş olan kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak rapor talebinde bulunabilirler.

Yapıtaşı mühendislik olarak Malatya’nın belirli bölgelerinde bulunan, ada ya da site bazında çoklu konut alanları üzerine çalışmalar yürütmekteyiz. Çalışmalarımızdaki amaç, bireylerin kentsel dönüşüm sürecinde mağduriyet yaşamasının önüne geçmektir. Bu noktada edindiğimiz tecrübeler ile alanında uzman olan teknik personellerimiz ile sürece hâkim olarak bireylerin işlerini kolaylaştırıcı adımlar atmaktır. Kentsel dönüşüm sürecinde konuya profesyonel açıdan bakarak verimli çözümler üretip, sürecin tamamına hâkim olarak takip ediyoruz. Kentsel dönüşüm danışmanlığı konusunda vermiş olduğumuz hizmetlerimiz ile

 • Talep Alma
 • Çevre Araştırması
 • Riskli Yapı Tespit Süreci
 • İmar Araştırması
 • Teknik Çalışmalar
 • Yüklenici Araştırması Ve Sözleşme
 • Yıkım Ruhsatının Çıkarılması
 • İnşaat Süresinin Takibi
 • Danışmanlık Ücretlendirmesi

Noktasında hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.

Malatya Kentsel Dönüşüm Firmaları ile Merak Edilenler

Kentsel Dönüşüm Süreci Ne Kadar Sürer?

Süreç, projeden projeye değişlik gösterir.
– Proje boyutu
– Yerel düzenlemeler
– Finansman kaynakları
Direkt olarak süreyi etkileyen faktörlerdir. Küçük ölçekli projeler birkaç ay, büyük ölçekli projeler ise yıllar sürebilir.

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Vatandaşlar Ne Tür Destekler Alabilir?

Kentsel dönüşüm süreci boyunca, taşınma; kira gibi destekler alabilirsiniz. Konu ile ilgili yazmış olduğumuz, “Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı” içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Gerçekleştirilen doğru tercih, her zaman kazanç getirir. İnşaat sektöründe yer alan Yeşilyurt kentsel dönüşüm firmaları arasında kalıcı çözümleri için, Yapıtaşı mühendislik tarafından sunulan profesyonel çözümleri tercih edebilirsiniz.

Hayallerinizdeki yaşam alanlarına kavuşmak için doğru firmayı tercih ederek, doğru ekip ve doğru iletişim ile her zaman yanınızdayız.

Yorum Yap