Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kolon Güçlendirme

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeni ile yaşanan felaketler, yapı dayanıklılığını ve güvenliğini ön plana çıkardı. Felaket sonrası birçok yapıda oluşan hasarlar sadece binaların yıkımına sebep olmadı. Ayakta kalan yapıların kolonlarında ciddi anlamda hasar almasına da neden oldu.

Bu nedenden dolayı, kolon güçlendirme yöntemlerinin günümüzde önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Peki, kolon güçlendirme nedir? Kolon güçlendirme yöntemleri nasıl gerçekleştirilir? Göz atalım…

Beton yapılarda ortaya çıkan çatlaklar, çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Görünümü etkiler ve binada yapısal anlamda bozulma ve dayanıksızlığa yol açar.  Hasarın tamamını temsil ettiği gibi, daha büyük boyuttaki sorunlara da işaret edebilir.

Ortaya çıkan çatlaklar, yapının tipine ve çatlamanın sebebine ya da doğasına bağlı olabilir. Çatlak oluşan beton yapının, uygun bir şekilde onarımının yapılması için ortaya çıkan nedenlerin değerlendirilmesi gerekir.

 • Kolon güçlendirmede kullanılan yöntemler çelik ve betonarme manto teknikleridir.
 • Betonarme yöntemi ile yapılan kolon güçlendirme çalışmalarında kolonların etrafı demir çubuklar ile örülerek kalıp çakılır.
 • Eski kolon yeni kolonun içinde kalacak şekilde kalıp çakılarak kolon güçlendirmesi yapılır.

Neden Kolon Güçlendirme Yapmalısınız?

Kolon güçlendirme, betonarme kolonlar üzerindeki nihai yük kapasitesinin artırılması amacı ile yapılır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, yüksek risk içeren yapıların kontrol edilerek güçlendirilmesi büyük önemtaşır.

Binanın sağlamlığında en önemli etken kolonlardır. Bina güçlendirme işleminin en temeli, kolon güçlendirme aşamasıdır. Proje eksikliğinden ve yapısal hatalardan dolayı ortaya çıkan sıkıntıların yanı sıra, deprem gibi olumsuz durumlarda hasar gören kolon, perde ve kirişler için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Eski binaların veya yapıların eskisine nazaran daha güçlü bir hale getirilmesi amacı ile gerektiğinde bu yöntemlere başvurulur. Özellikle taşıyıcı elemanlardaki özelliklerin arttırılması amaçlanır.

Kolon güçlendirmede çeşitli amaçlar güdülür;

 • Kolonlarda zaman içerisinde meydana gelen hasarlar
 • Yapısal hatalardan meydana gelen olumsuzluklar
 • Uygulanan projenin eksikliği
 • Deprem ve çeşitli doğal afetlerde ortaya çıkan olumsuzluklar

Kolon güçlendirmesi fikrini öne çıkarır.  Bu amaç ile iki, üç ya da dört bir taraftan mantolama uygulaması yapılarak güçlendirilir. Mevcut kolona takviye donatısı yerleştirilerek mantolama gerçekleştirilir.

Kolon güçlendirme maliyetiyapının özelliğine ve ortaya çıkan hasara göre değişiklik gösterebilir. Bir yapının taşıma kolonları güçlendirilerek dayanma kapasitesi arttırılabilir. Amaç önceki durumun üzerine çıkmaktır. Bundan dolayı bu işlem için binanın yâda yapının hasar görmesi gerekmez.

Gelişmiş Teknoloji ve Kolon Güçlendirme Yöntemleri

Gelişmiş teknoloji kullanımı ile kolon güçlendirmesi yapılabilir. Onarımı gerçekleşecek yapı için hangi tür yöntemler uygulanır? Merak edilmektedir. Kolon güçlendirmede;

 • Çelik mantolama
 • Betonarme mantolama
 • Karbon fiber uygulama

Kolon güçlendirmede öne çıkan ve kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılması gerektiği, yapının ve kolonun incelemesi sonucu ortaya çıkar.

Yapılacak olan incelemede kolon çatlağının olup olmadığı, çatlaklık derecesi önemsenir. Sonraki aşamada ise kolonun boyutları, taşıyabileceği kapasite ve ortaya çıkan korozyon hasarları göz önüne alınır. Bu kriterler aynı zamanda kolon güçlendirme fiyatlarıüzerinde de etkilidir.

Karbon Fiber Güçlendirme

Taşıyıcı elemana hangi yöntemin uygulanması gerektiğine statik proje sonucunda karar verilir. Güçlendirmede üst üste katlar şeklinde yapılabilir. Mukavemet değerinin sağlanması yeterli olacaktır. Karbon fiber plakalar, taşıyıcıda boyuna donatı şeklinde uygulanır.

Karbon kumaş veya karbon plakanın doğrultusu önemlidir. Gerçekleşen karbon fiber güçlendirme ile kolon güçlendirmesi gerçekleşmiş olur. Güçlendirme sonrası ister boya isterseniz sıva da yapabilirsiniz.

Uygulanacak güçlendirme sistemleri arasında yer alan en pratik, ekonomik ve hızlı sistem olan karbon fiber güçlendirme, yapılarınızın geometrik şeklinde hiçbir şekilde olumsuz etki yaratmaz. Hiçbir şeklide hacim kaplamaz. Yapıtaşı Mühendislik olarak profesyonel ekiplerce sizler için uygun güçlendirme hizmeti sunmaktayız.

Beton Doldurma

Özellikle 90 lı yıların öncesinde yapılan güçlendirme amaçlarından en çok tercih edilen yöntemlerden birisidir.  Kolon güçlendirmede beton doldurma, kolonlardaki mevcut yük kapasitelerinin artırılması amacı ile eski haline getirmek amacı ile kullanılan yöntemdir.

Mantolama olarak da bilinen beton doldurma, kolonlardaki moment, eksenel yük ve kesme kuvveti taşıma güçlerinin artırılması amacı ile yapılır. Beton doldurma yönteminde;

 • Durum analizinin yapılması ve uygun mantolama yönteminin tercih edilmesi
 • Kolon üzerinde yapısal analizin gerçekleştirilmesi
 • Çelik çubuklarının sayısı ve çapı ile mantolamanın boyutu tespit edilir.
 • Mevcut kolunda yer alan kabuk beton sıyrılır.

Bu adımlar uygulanarak beton doldurma işlemleri gerçekleştirilir. Kolon güçlendirme yöntemleri arasında bulunan beton doldurma, mevcut olan kolona ek beton kesiti ile birlikte donatı ilavesi yapılır.

Bu yöntemde kolonun eğilme mukavemeti, beton kesitinin alını büyütülerek donatıların eklenmese ile artırılmış olur.

Yapılan işlemler sonucunda, basınç kuvveti kapasitelerinde artış sağlanarak daha dayanıklı kolonlar elde edilmiş olur.

 

Epoksi Harç Güçlendirme

Ülkemizde ve dünyada birçok alanda kullanılan epoksi güçlendirme ürünleri yüksek performans sağlar. Suya aside ve alkaliye çok iyi derecede direnç sağlar. Uzun süre boyunca yapısını korur. Betonların arasına epoksi reçinesi sürülerek eski beton ile yeni betonun yapışması sağlanır.

Kolon, kiriş, perde beton gibi taşıyıcı sistemlerin her hangi bir noktasında hasar meydana gelirse, taşıyıcının güçsüz duruma düşmesine neden olur. Bu gibi durumlarda problemli bölgeler epoksi macunlar ile kapatılır.

Yapıtaşı Mühendislik olarak, yapınızda yer alan taşıyıcı sistemlerini güçlendirmek için Kolon güçlendirme uzmanları tarafından yeni taşıyıcı sistemler eklenir.  Titiz bir şekilde güçlendirme yapılacak alan temizlenerek epoksi macunu güçlendirilecek yere sürülür.

Çelik Kemer Takviyesi

Kolon güçlendirme teknikleriolarak kullanılan çelik, günümüz taşıyıcı sistem malzemelerinde yüksek mukavemet sağlayan bir alaşımdır. Çelik malzeme ile taşıyıcı sistem elemanları ve türleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Kirişler 
 • Kolonlar 
 • Kemer sistemler 
 • Çerçeve sistemler 
 • Stabilite elemanları 
 • Uzay kafes sistemler
 • Kablolu sistemler

Kolon Güçlendirme Ne Kadar Sürer?

Kolon güçlendirme için geçecek zaman, kullanılacak Kolon güçlendirme teknikleriile yapılacak işin niteliğine göre farklılık gösterebilir. 5 katlı bir binada kolon güçlendirme işlemleri yaklaşık olarak 40 gün sürebilir. Uygulanacak yönteme, kullanılacak malzemeye ve işin genel durumuna göre sürelerde değişme yaşanabilir.

Yapıtaşı Mühendislik olarak En iyi kolon güçlendirme firmaları arasında yer almanın gururu ile sizlere bir telefon kadar yakınız. Bizleri tercih ederek en makul zaman içerisinde güçlendirme faaliyetleri gerçekleşir.

Kolon Güçlendirme Fiyatları 2024 Yılında Ne Kadar?       

Deprem açısından riskli bölgede yer alan ülkemiz, her zaman depreme karşı önlem alınması gereken bir ülkedir. Bu nedenle yapılan depreme karşı dirençli olmasını sağlamak için kolon güçlendirme işlemlerinin yapılması önemlidir.

Binalarda yer alan kolonlar yapının en önemli taşıyıcılarıdır. Bir binanın sağlam olması kolonlarının güçlü olmasına bağlıdır. Ülkemizde birçok bina depreme karşı dayanıklı değildir. Zira yaşanan depremin ardından bu gerçekler ile karşı karşıya kalınmıştır. Bunun en göze çarpan örneği ise en son yaşanan depremde öne çıkan Malatya ilindeki kayıplardır.

Depremde yaşanan mal ve can kaybı, yapıların depreme karşı dayanıklı olmamasıdır. İnşaat aşamasında kullanılacak kaliteli malzeme yapının gücünü ortaya çıkarır. Sizlerin de bu konulara önem vermeniz gerekir. Yapıtaşı Mühendislik, deprem dayanıklılık raporu hazırlayarak bina güçlendirme kapsamında tecrübeli kadrosu ile hizmet sunmaktadır.

Binalar ile ilgili işlemlerde,Malatya kolon güçlendirmeiçin farklı türlerde bütçe çıkartılır. Bütçe yapılan işlem ile doğrudan ilgilidir. Kolon güçlendirme fiyatları konusunda tek bir fiyat vermek doğru olmayabilir. Zira her yapının ihtiyacı farklı türdedir. Bu noktada bazı binaların çok hasarlı olması, daha fazla işlemi gerektirebilir. Bu durum güçlendirme maliyetlerini de yukarı çeker.

 

Diğer bir husus ise, fazla hasarlı olmayan ya da dayanıklı bir yapının kolon güçlendirme fiyatları da diğerlerinden farklı olacaktır. Bundan dolayı öncelikli iş binada gerekli olan incelemelerin yapılarak teknik tespitlerin oluşturulmasıdır. Yapılan incelemenin ardından bina güçlendirme projesi hazırlanarak maliyetler ortaya çıkabilir.

Kolon Güçlendirme Hizmetimiz için Bizimle İletişime Geçin!

Deprem kuşağında yer alan ülkemiz 2007 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürürlüğe konan deprem yönetmeliğine göre yapılarda, zemin, beton demir ve proje olarak inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda yapının performansı hesaplanır. Gerek duyulması halinde ise yapının güçlendirme projesi çıkarılarak güçlendirme çalışmaları yapılır.

Yapıtaşı Mühendislik olarak kolon güçlendirme hizmeti verenler arasında;

 • Yapıların dayanıklılığını arttırmak
 • Uzun ömürlü olmalarını sağlamak
 • Güçlendirme çözümleri sunmak

İçin önde gelen bir inşaat firmasıdır. Bu kriterler neden bu kadar iyiyiz soruna cevap olabilir. Firmamızın başarısı, öne çıkan mühendislik bilgi ve tecrübesi, yenilikçi yaklaşımı müşteri odaklı çalışma prensibi olarak nasıl çalıştığımızın göstergesidir.

Yapıtaşı Mühendislik firması, depreme direnç gösteren güvenliğini arttırmak amacı ile etkili çözümler üretir. Binalarda kolon güçlendirme hizmeti sunarak, binaların yapısal güvenliği sağlanır. Yaşanacak depremlerde maksimum koruma sağlar.

Uzman teknik ekip ile en son teknolojik araçlar kullanılarak binaların kolon güçlendirmesini garanti eder. Depreme dayanıklı, güvenli ve rahat bir yaşam için Yapıtaşı Mühendislik firmasını tercih edebilirsiniz.