Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 2024

En İyi Malatya Kentsel Dönüşüm Firmaları

Risk taşıyan yapıların, kentsel dönüşüm sayesinde yeni binaların inşa edilmesi ile kentsel dönüşüm ön plana çıkmıştır. Kişilerin bu noktada mağdur olmamaları için devlet tarafından kentsel dönüşüm kira yardımı yapılmaktadır. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı kimler için geçerlidir? Bu yardımdan nasıl faydalanılır?

Yazımızdan Notlar:

 • Kentsel dönüşümün, afet bölgesinde yer alan riskli yapıların kentsel dönüşümle yeniden inşa edilmesi ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla devlet tarafından sağlanan desteklerden biridir.
 • Konut ve işyeri sahipleri, kiracılar ve kamu lojmanlarında oturan bireyler kira yardımından faydalanabilir.
 • Kira yardımının alınabilmesi için bina tahliyesi tarihinden itibaren 1 yıl ya da binanın yıkıldığı tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapılmalıdır.
 • Maliyet, kira bedelinin konutun bulunduğu il ve TÜFE oranlarına göre belirlenir.
 • Kira yardımı, hem ev sahipleri hem de kiracılar için geçerlidir.
 • Ev sahibi, kiracı veya kamu lojmanlarında oturan bireylerden hangisi olursa olsun, kira yardımı için başvuru yapılabilir.
 • Taşınma yardımı da mümkündür.
 • Kira yardımı e-devlet üzerinden yapılır.
 • İlgili kurumlarla yapılan anlaşmalara göre başvurular değerlendirilir ve yardım miktarı belirlenir.
 • Yapılacak başvurular, il müdürlükleri tarafından yürütülür ve başvurunun yapılabilmesi için belirli belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.
 • Hak sahibi vefat ederse, kalan kira yardımı varislere ödenir.
 • Yapılan başvurulardan önce vefat gerçekleşirse, hak sahiplerinin mirasçılarına ödeme yapılır.

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Nedir?

Şehirlerin yaşanılabilir açıdan dizayn edilmesi için kentsel dönüşüm önemli konu hale gelirken, bu noktada kira yardımı da önem kazanıyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. 

“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun”  ile yürürlüğe giren kentsel dönüşüm, afet bölgesinde yer alan riskli yapıların kentsel dönüşüm ile yeniden inşa edilirken kişilerin mağduriyetini giderme amaçlı devlet tarafından yapılan destektir.

Devlet tarafından sağlanan bu yardımlar, kiracılar ve ev sahiplerine, kira ve taşınma gibi çeşitli avantajlar sağlar. Söz konusu olan yardımlar ile kentsel dönüşüm sürecinde konutlarını kaybetmiş olan kiracılara destek sağlayarak yaşam standartlarını korumayı amaçlanır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımını Kimler Alabilir?

Kentsel dönüşüm sürecinde yer alan riskli binaların sahipleri ve kiracılar, kentsel dönüşüm kira yardımı kimler alabilir? Sorusu ile karşı karşıya kalıyor. Devlet tarafından sağlanan kira yardımından faydalanmak için ev sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağla Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekir.  Kiracı olarak oturduğu binanın yetki kurumlar tarafından riskli yapı olarak kabul edilmesi gerekir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Sorgulama E-Devlet Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulaması yapılmadan önce, kira yardımı için başvuruda bulunmak gerekir. Başvuru gerçekleştirmek için farklı yöntemler mevcuttur. Başvuru için gerekli tüm evrakların hazır olması gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden de başvuru yapmak mümkün.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı sorgulama işlemi e devlet üzerinden yapılabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için T.C. kimlik numarası ve şifreye ihtiyaç duyulur. E-devlet üzerinden giriş yapıldığında sistem sizi kentseldonusum.csb.gov.tr adresine yönlendirir. Adımlar gerçekleştirilerek başvuru yapılabilir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Şartları

Kentsel dönüşümde risk içeren binayı yıktıran hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Fakat kira yardımından faydalanabilmek için 3 koşulu sağlamak gerekir.  İşte kentsel dönüşüm kira yardımı şartları

Konut Kiracılarının Kentsel Dönüşüm Alma Şartları

Kentsel dönüşümde yer alan yapılarda kiracı olarak yaşayan bireyler için kentsel dönüşüm kiracıya kira yardımı yapılır.  Bu durumda olan kiracılara iki aylık kira bedeli yardımı gerçekleştirilir.  Verilecek yardımın tutarı ise konutun yer aldığı ilin kira ortalamaları dikkate alınarak hesaplanır. Kira desteğinden faydalanmak için bazı belgeleri temin etmeleri gerekir. Gerekli olan belgeler;

 • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu belgesi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı ya da son 3 aya ait kiracının adına kayıtlı su, elektrik ya da doğalgaz faturasının aslı
 • Gayrimenkulün riskli olduğunu belirten raporun fotokopisi
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi

İşyeri Kiracılarının Kentsel Dönüşüm alma Şartları

İşyeri kiralayan bireyler de konut kiracıları olarak kabul edilir. İki aylık kentsel dönüşüm kira yardımını hak eder. Yardım başvurusunda bulunmak için bazı belgelerin ilgili birime ibraz edilmesi gerekir.

 • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İş yerinin bulunduğu riskli binaya ait vergi levhası
 • Yeni taşınılacak iş yeri adresine ait vergi levhası
 • Gayrimenkulün riskli olduğunu belirten raporun fotokopisi
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi

Kira yardımı kentsel dönüşüm için, konutun veya işyerinin bina tahliye tarihinden başlamak üzere 1 yıl ya da yapının yıkıldığı tarihten geçerli olmak üzere 3 ay içinde kira yardımı başvurusunda bulunulmalıdır.

Lojmanlarda Oturanların Kira Yardımı Alabilmesi

 • Kentsel dönüşüm içerisinde yer alan binalardan kamu lojmanlarında oturan bireyler de faydalanabilir. Kira yardımından faydalanabilmek için başvuruda bulunacak olan bireyin ikametinin lojmanda olması şartı bulunuyor.

Mirasçıların Kira Yardımı Alabilmesi

 • Hak sahibi kira yardımı alırken, vefat etmesi durumunda A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden ödeme planı durdurulur. Kalan kira yardımları varislere ödenir. Kira yardımının devam etmesi için, Müdürlük/Belediyeler tarafından varisler, mirasçılık belgesi, varislerin kimlik fotokopileri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz hesap cüzdanı fotokopileri ile A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine tanımlanması gerekir. Bu işlemin ardından varislere hisseleri oranında kira yardımı ödenmeye devam eder.
 • Başvuru gerçekleşmiş fakat ödeme yapılmadan önce vefat gerçekleşir ise, hak sahiplerinin mirasçıları A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında girişleri yapılır. Bu işlemin ardından ödemeler gerçekleşir.

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Başvurusu

Kentsel dönüşüm sürecinde evi yenilecek olan bireylerin kira yardımı için başvuruda bulunurken,  aklılarında Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı kaç ay sorusu yer almakta.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli’ olarak tespit ettiği binalarda ikamet eden hak sahiplerine değişen tutarlarda kira yardımı gerçekleştiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde konut dönümü gerçekleştiriyor. Başvuruda bulunmak isteyen bireylerin ilk olarak kira yardımı için sorgulama yapmaları gerekir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bireyler ile anlaşma sağlanarak tahliye edilen uygulama alanındaki binalar ile kentsel dönüşüm alanında yer almayan riskli yapıların sahiplerine tahliyenin yapıldığı tarihten itibaren bakanlık tarafından aylık kira yardımı yapılır. Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu yapılarak bu imkândan faydalanılabilir.  Yapılacak başvurular il müdürlükleri tarafından yürütülür. İl müdürlükleri iletilen talepleri Bakanlığa iletir.

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanmak için gerekli olan belgelerin temin edilmesi gerekir. Başvuruda bulunurken gerekli olan belgeler;

Malik Başvurusunda

 •  Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
 •  Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 •  Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
 • Tapunun arsa paylı olması durumunda; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösteren belge Emlak Vergi Beyannamesi
 • Son 3 aya ait doğalgaz, su ve elektrik faturalarından birinin aslı
 • Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü olması şartlı ile)
 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden temin edilmesi ve ıslak imzalı olmalı)
 • Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması durumunda Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Vekâlet yolu ile başvuruda bulunmak isteyenlerden;

 • Vekâletname ile başvuruda bulunacak bireylerin vekâletnamelerinde  “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması
 • Vekâletnamenin aslı ve fotokopisi
 • Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

Kentsel dönüşüm alanında yer alan konutun yıkımı halinde, bireylere taşımı yardımı da gerçekleşir. Taşımı yardımından faydalanmak için başvurunun gerçekleşmesi şartı bulunur. Taşımı yardımından faydalanacak birey başvuru da istenen belgeleri temin eder. Bu belgeler;

Konutlarda bulunan kiracılar için;

 • Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda temin edilecek)
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 • Riskli binada oturduğuna dair belge; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)
 • Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden temin edilmesi, ıslak imzalı olmalı)
 • Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi
 • Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması durumunda Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

İşyeri kiracılarının kira yardımı başvurusunda bulunması için gerekli belgeler;

 • Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 • Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası
 • Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası
 • Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi
 • Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması durumunda Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap) 

2024 Yılı Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Miktarı

2024 yılı kira yardımlarını merak eden bireyler, kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar sorusu ile karşı karşıya kalıyor. İlden ile değişiklik gösteren kira yardım tutarları şu şekilde düzenlenmiştir.

İL BAZINDA YAPILAN KİRA YARDIMLARIMalik (Aylık)
İstanbul5.500 TL
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir4.500 TL
Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van3.750 TL
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Çanakkale, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kilis, Osmaniye, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Siirt, Rize, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak3.000 TL
2024 Yılı Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Miktarı

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Kaç Ay Alınır?

Kentsel dönüşüm sürecinde kira yardımı deprem riski taşımayan illerde riskli binalar için 18 ay, deprem riski bulunan illerde riskli binalar için 48 ay alınır.

Kentsel Dönüşümde Ev Sahibi Kira Yardımı Alabilir Mi?

Yaşanılan ev riskli bina konumunda ise ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin gerekli kurumlara başvuru yapılarak kira yardımı alınabilir.

Kira Yardımı Almak İçin Ne Yapmak Lazım?

Kira yardımı için e-devlet üzerinden kira yardımı başvurusu yapılmalıdır. Kira yardımı başvurusu için bir dizi belge gerekir.

2 Evi Olan Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Alabilir Mi?

Yasal mevzuat çerçevesinde aynı taşınmazda bulunan ev için kentsel dönüşüm amaçlı kira yardımı alınabilir.

Kentsel Dönüşümünde Kira Yardımını Kim Yapıyor?

Riskli yapıların kentsel dönüşüme girmesi ile evleri yeniden inşa edilecek kişilere devlet tarafından kira desteği yapılır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Hesaplanır?

Yapılacak olan kira yardımının bedeli, şehre ve TÜFE oranına göre ve yıllara göre hesaplanır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ne Zaman Yapılır?

Riskli yapının tahliye tarihinden itibaren 1 yıl ya da yapının yıkılışından itibaren 3 ay içinde başvuru yapılmalıdır.

Yorum Yap