Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

FRP Güçlendirme

Geleneksel güçlendirmeye alternatif olarak frp güçlendirme modern bir güçlendirme yöntemidir. Bu sistem farklı yapılara sahip binalarda güçlendirme amaçlı kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. En büyük avantajı gerilme mukavemeti ve düşük ağırlığı ile öne çıkar. Günümüzde birçok projede bu yöntem tercih edilir. Peki, frp güçlendirme nedir? Bu içeriğimizde frp ile ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz…

Karbon lifli polimer (frp) güçlendirme

FRP Güçlendirme Nedir?

FRP (lifli polimerler)  güçlendirme, kompozit güçlendirme sistemlerinde yer alan tuğla, taş, ahşap ve beton gibi bütün yapı elemanlarına dış yüzeyden uygulanan bir güçlendirme sistemidir.  Daha ziyade betonarme yapı elemanlarının güçlendirilmesinde kullanılır.

Betonarme yapılarda yer alan elemanların güçlendirilmesi için

 • Korozyon nedeni ile donatılarda ortaya çıkan kesit kaybı
 • Nem ve rutubet nedeni ile betonun zayıflaması
 • Tasarımda ortaya çıkan hesap hataları, inşaat aşamasında ortaya çıkan yanlış ve yersiz donatı yerleştirilmesi
 • Depremin yıkıcı etkilerinin azalmasına yönelik yeni deprem yönetmeliğine göre güçlendirme çalışmaları
 • Yapılarda gerçekleşen kat ilaveleri, fonksiyon değişikliğinin meydana gelmesi

 

Gibi durumlarda kaçınılmaz olur. Bu gibi durumlarda ankraj sistemlerinin desteklenerek dıştan uygulanan Frp kolon güçlendirme etkin, hızlı ve ekonomik yönden çözüm sağlar. Yapı mühendislik işlemlerinde kullanılan kompozit malzemede iki değişik malzemenin birleştirilmesi üstün özellikler sağlar.

Frp malzemeleri hafif ama çok nitelikli fiziksel özelliklere sahiptir. Çok yüksek oranda mekanik dayanma ve anti korozif özellikleri barındırır. Frp malzemeler, tek ve çift yönlü şeritler, kumaşlar ile ankraj ve çubuk olarak da üretilebilir.

Kompozit malzeme olarak bilinen frp, polimer metris içinde yer alan cam, karbon veya çelik teller ile mukavemeti yüksek elyaflardan oluşur. Bu malzemelerin içinde yer alan epoksi reçineleri bağlayıcıdır. Yükler ile elyaflar arasında oluşan aktarım ana takviye elemanlarını sağlar. Bu yöntem ile güçlendirilen binalar, yapının ayrılmaz bir parçası olur.

Çubuklar ve plakalar için de kullanılan lifli polimer kompozitler frp uygulaması için sıkça tercih edilir. Karbon fiber ile yapılan güçlendirme, cam elyaf sistemlerine göre daha fazla mekanik özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile gerilme mukavemeti yüksektir. Matris ve fiber bölümlerden oluşmuş olan sistemlerde her madde ayrı görevi yerine getirir.

Dolguların daha fazla gelişmesine imkân sağlayan matris, polyester ve epoksi reçineleri gibi malzemeler mekanik güç oluşturur. Kolon güçlendirme işlemlerinde de kullanılır.

(Karbon Lifli Polimer) FRP Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Frp güçlendirme ( fiber reinforced polymer) yapıların dayanıklılığı ile performansını arttırmak amacı ile tercih edilen modern ve etkili bir yöntemdir. Bu yöntem daha ziyade deprem ve aşırı yüklenme gibi durumlarda ortaya çıkan hasar görmüş ya da ekstra güçlendirme gerektiren onarımlarda tercih edilir.

Peki Frp kolon güçlendirme nedir? Nasıl yapılır? Frb güçlendirme sürecinin temel adımları şu şekilde sıralanabilir;

 • Güçlendirme yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve sağlam olması için yüzey temizliği yapılır. Yüzeyde bulunan gevşek parçalar, kir ve toz temizlenir. Duruma göre yüzeyin uygulamaya hazır hale getirilmesi için zımpara ya da asit ile temizlenir.
 • Malzemenin yüzeye daha iyi şekilde yapışması için özel astar uygulanır. Primer uygulama ile yüzeyin nem alması engellenir.
 • Kullanılacak olan karbon ya da cam fiberlerden oluşan takviye materyal ve bu materyali bağlayan bir reçine sistemi oluşturur. Hazırlanan malzemeler uygulama öncesi doğru bir şekilde oranlanarak karıştırılır.
 • Hazırlanan karışımlar yüzeye fırça ya da spatula ile uygulanır. Reçine ile ıslatılan fiber materyaller yüzeye yerleştirilir. Bu işlemler katman sayısı elde edilinceye kadar tekrarlanır.
 • Uygulanan malzemenin kuruması için belli bir müddet beklenmesi gerekir. Bu sürede malzemenin hava koşullarından olumuz yönde etkilenmemesi için korunması gerekir.
 • Kuruma işleme tamamlandıktan sonra, uygulamanın doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için kontrol yapılır.

Uzmanlık gerektiren bu işlemler Yapıtaşı Mühendislik olarak doğru malzeme seçimi ve kaliteli uygulama teknikleri ile özenle yapılır. Güvenliğiniz için firmamızı tercih edebilirsiniz.

FRP Malzemesinin Özellikleri Nelerdir?

Frb güçlendirme, güçlendirme yapılacak yapılar için en fazla tercih edilen yöntemdir. Frb malzemesinin özelliklerini öğrenmeden önce frb malzeme nedir? Sorusunun cevabını bilmek gerekir. İnşaat malzemeleri teknolojisinde hızlı gelişmeler inşaat mühendislerini de yakından ilgilendiriyor. Toplumun ortak ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile inşa edilen binaların güvenliği önemlidir.

İnşa edilen yapıların güvenliği, işlevselliği ve ekonomik olma yönünden etkileyici kazanımlar için, Yapıtaşı Mühendislik firması tercih edilir. Bireyin sağlığı ve yaşam standartları için, daha dayanıklı alt yapılar için malzeme geliştirmede fiber takviyeli plastik kompozitler öne çıkmıştır. Günümüzde ahşap ve beton içeren birçok kompozit tasarıma ilham verilmiştir.

Elyaf takviyeli kompozitler, benzersiz özellikleri sahip olması nedeni ile birçok yapıda uygulaması yapılır. Çelik ve betonun daha iyi özelliklere ve dayanıklılığa sahip olması için sürekli olarak iyileştirme yapılmaktadır. Bu gelişme neticesinde beton ve çeliğin benzeri görülmemiş bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Yapılar için son derece önem taşıyan frb güçlendirme sistemleri, yapı güçlendirme sistemleri içerisinde en çok kullanılan yöntemdir. Zira yapıların birçoğunda uzun süre dayanabilmesi için bu sistem tercih edilir. Frb beton güçlendirme için korozyon direnci, yapının ömrünü uzatır. Bu güçlendirmede yapının ömrünü arttırmak için en önemli kompozit malzemeler arasında yer alır. Bu güçlendirme sisteminde ön çıkan Frp malzeme özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Frb malzeme son derece ideal bir yumuşaklıktadır.
 • Kopmaya karşı yüksek bir direnç gösterir.
 • Korozyona karşı direnç sağlar.
 • Yüksek yalıtım kalitesi bulunur.
 • Malzemeler, manyetik ve elektriksel yönden notürdür.
 • Betonarme güçlendirme için en uygun kaplamadır.
 • Levha hasarlı yapının güçlendirilmesinde kullanılır.

Öne çıkan bu özellikler ile güçlendirme sisteminde son derecede avantaj sağlar. Çekmelerde, kayma dayanımı ve elektriksel dayanım gibi durumlarda etkilidir. Bu malzemeler yapı için uygun ve güçlü yapıştırıcılar ile birlikte betona sabitlenir. Deprem ve doğal afetler sonucu ortaya çıkan hasarların güçlenmesi noktasında bu işlem önem kazanır. Esneklik özelliği bulunan karbon fiber kumaş plakaları yüksek süneklik özelliğine sahiptir.

FRP Güçlendirme Fiyatları 2024

Yaşanan büyük depremler sonucu ortaya çıkan yıkımlar sonucu, yapıların güvenli olup olmadığı araştırılıyor. Olası deprem riskini taşıyan coğrafyamız, tedirginliği de öne çıkarıyor. Peki riskli binaların güçlendirilmesi noktasında kullanılan yöntemlerden frp güçlendirme maliyeti nedir? Sorusu öne çıkıyor.

Yapılan denetimler sonucu, yapının riskli olup olmadığı tespit edildiğinde, yapının yıkılması yerine güçlendirme çalışmalarının yapılmasına karar verilir. Bu noktada frp malzeme fiyatları öne çıkmaktadır.  Güçlendirme işlemlerinin yapılmasına karar verildiğinde, yapılan incelemenin sonucunda ortaya çıkacak maliyetler değişebilir.

Güçlendirme çalışmasının yapılması için tüm kat maliklerinin 5/4 oranında rızası şarttır. Bu şartın sağlanmaması durumunda sonuç olumsuz olur. Güçlendirme zorunluluğunda mahkeme kararı ile de güçlendirme yapılabilir. Güçlendirme için binanın uygun olup olmadığını gösteren teknik raporun olması zorunluluktur.  Frb güçlendirme fiyatları olarak maliyetleri değiştiren veriler şunlardır;

 • Yapının yaşı
 • Yapının proje ve imar durumu
 • Yapının kullanım biçimi
 • Yapının zemin analizi

Yapının mevcut durumunun tespit edilmesinin ardından ortaya çıkabilecek maliyet, daire sayısına bölünür. Ortaya çıkan güçlendirme maliyetinin yapım maliyeti %40 oranından yüksek olursa, bu durumda yapının yeniden yapılandırılması tercih edilebilir.

Riskli yapı özelliği taşıyan yapının yıkımı konusunda 3/2 çoğunluğunun sağlanması yeterlidir. Şayet binanın güçlendirilmesi yerine yıkımın gerçekleşmesi isteniliyor ise, devlet mülk sahiplerine kira yardımı da sunmaktadır.

FRP Güçlendirme için Kiminle Çalışmalıyım?

Günümüz inşaat sektöründe lifli polimerlerin tercih edilmesinde birçok neden vardır. Listeye göz atıldığında sistemin kullanmış olduğu güçlendirme yönteminde artışın sebebi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Frp güçlendirmede kullanılan malzemenin öne çıkma sebepleri;

 • Üretimin artması sonucu tedarik ve dağıtım noktasında fiyatların düşmesine yardımcı olması
 • Güçlendirme işlemlerinde kullanılan reçinelerin geliştirilmesi,
 • Projenin yeniden uyarlanması
 • Yüksek teknik özelliklere sahip olması
 • Daha yüksek direnç özelliklerine sahip olması

Bahsedilen bu durumlardan dolayı frb güçlendirmede, günümüz koşulları dikkate alındığında, Yapıtaşı Mühendislik olarak bu kriterleri gözün önünde bulunduruyoruz. Kullanım alanlarına göre farklı olan bu yenilikçi yöntemler için firmamızı tercih edebilirsiniz. Güçlü yapılarınız için uygun maliyetler ile frp güçlendirmede bizimle çalışabilirsiniz.

İnşaat sektörü alanında, tecrübeli ve uzman ustalar ile çalışmaktayız. Bu konuda kaliteli hizmet alabilmeniz için güven veren firmamızı tercih edebilirsiniz. Bize tercih ederek,

 • Alanında uzman olan ustalardan hizmet alırsınız.
 • Karşılıklı olarak yapılan anlaşmalara sadık kalırız
 • Standartlarımızda her zaman kaliteye öncelik veririz.
 • Herhangi bir sorunda bizlere rahat ulaşabilirsiniz.

Bu kriterleri göz önünde bulundurarak inşaat sektöründe yer alan firmaların içinden öne çıkan Yapıtaşı Mühendislik firmasını tercih edebilirsiniz.