Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Depremden Sonra Ev Güçlendirme Maliyeti Nedir?

Deprem Güçlendirme Maliyeti

Son yaşanan büyük deprem, ev sahiplerini yapılarının güvenliğini sorgulamaya yönlendirdi. Güçlendirme veya kentsel dönüşüm maliyetleri, bina özelliklerine bağlı olarak önemli ölçüde değişkenlik gösterir.

Depremden Sonra Ev Güçlendirme Maliyeti

Deprem Sonrası Ev Güçlendirme Maliyeti

Ev güçlendirme maliyeti, bina durumu, proje detayları, zemin analizi ve yaşa bağlı olarak değişir. Deprem Güçlendirme Derneği, ortalama bir daire için güçlendirme maliyetini 250.000 TL civarında belirtmiştir. Bu maliyet, yapı maliyetinin %40’ını aşarsa, yeniden yapım tercih edilebilir.

Son yaşanan büyük deprem, insanların evlerinin güvenliğini sorgulama ihtiyacını arttırmıştır. Bu durumda, riskli binaların güçlendirilmesi veya kentsel dönüşümle yeniden inşa edilmesinin maliyeti merak edilmektedir. Öncelikle binaların güçlendirilmesi için bina sahiplerinin çoğunluğunun onayı veya mahkeme kararı gerektiğini unutmamalısınız. Güçlendirme çalışmaları için öncelikle binanın teknik bir rapora sahip olması gerekmektedir. Bu rapor, binanın güçlendirme için uygun olup olmadığını gösterir ve en uygun güçlendirme modeli belirlenerek maliyet hesaplanır. Bina güçlendirme fiyatları ise şu faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir:

 • Binanın projesi
 • İmar durumu
 • Kullanım biçimi
 • Zemin analizi
 • Binanın yaşı

Ev güçlendirme maliyeti, daire başına 5.000 TL’den başlayıp 900.000 TL’ye kadar değişmektedir. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER), ortalama bir daire için güçlendirme maliyetini 250.000 TL civarında belirtmiştir. Eğer ev güçlendirme maliyeti, yapı maliyetinin %40’ını aşıyorsa, yeniden yapım seçeneği tercih edilmektedir. Kentsel dönüşüm maliyetleri ise farklı faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bunlar:

 • Projenin boyutu
 • Kullanılan malzemenin kalitesi
 • Binanın konumu
 • Yapılacak işlemlerin kapsamı

Kısacası, deprem güçlendirme veya kentsel dönüşüm maliyetleri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Binanın durumu, özellikleri ve yapılacak işlemler maliyetin belirlenmesinde etkilidir. Bu nedenle, her binanın güçlendirme veya kentsel dönüşüm maliyetinin farklılık göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Ev Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Depremden Sonra Ev Güçlendirme Nasıl Yapılır
Ev Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Bina güçlendirme, zarar görmüş veya zarar görebilecek binaların onarım sürecidir. Özellikle deprem sonrasında hasar almış binalarda veya depreme karşı korunma ihtiyacı hissedilen yapılarında güçlendirme işlemi uygulanır. Bu işlem, belirli uygulamalarla kaliteli ve sağlam bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Peki ev güçlendirme nasıl yapılır?

Yazımıza Göz Atın: Çelikle Kolon Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Ev güçlendirme için birçok uygulama yapılır ve bu süreçte ilk olarak binanın temeli incelenir. Bina projesine uygunluğu değerlendirilir ve ardından beton numuneleri ve demir donatı kesitleri belirlenir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra çeşitli testler uygulanır. Depremin ardından binanın güçlendirilmesinde, betonun dayanıklılığını test etmek için farklı deprem şiddetleri simüle edilir. Test sonuçlarına dayanarak uzmanlar, binanın hangi tür güçlendirme işlemlerine ihtiyaç duyduğunu belirler. Hasar almamış binalarda da güçlendirme işlemi uygulanabilir. Ancak bu işlem uzmanlar tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Uzman olmayan veya deneyimsiz kişiler tarafından yapılan güçlendirme işlemi, daha büyük zararlara yol açar. Bu nedenle, güvenilir bir firmanın desteğiyle güçlendirme işleminin yapılması önemlidir. Kısaca açıklamak gerekirse deprem güçlendirme için yapılanlar ve ev güçlendirme maliyeti hesaplaması için gerekenler şunlardır:

 • Zemin etütü
 • Betonarme yapılarda karot alınması
 • Deprem performans simülasyonları
 • Analiz yöntemi seçilmesi
 • Deprem kayıtlarının ölçeklenmesi
 • Deprem yükleme kombinasyonlarının oluşturulması
 • Bina performansının belirlenmesi

Ev güçlendirme maliyeti de tüm bu işlemlerin fiyatlarını içermektedir. Bu işlemlerin yapılması binaların sağlamlığını artırmak ve depreme karşı dayanıklılığını sağlamak için önemlidir. Bu işlem uzmanlar tarafından doğru uygulandığında, binaların güvenliği artırılır ve yaşanabilecek riskler en aza indirgenir.

Ev Güçlendirme Maliyeti Ne Kadar?

Bina güçlendirme işlemleri, binanın durumuna, özelliklerine ve kullanılacak güçlendirme yöntemine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle ev güçlendirme maliyeti, her binanın kendine özgü özelliklerine göre belirlenir. Bununla birlikte, bina güçlendirme maliyetini hesaplamak için bazı önemli faktörler dikkate alınmalıdır. Apartman güçlendirme maliyeti birçok farklı faktöre bağlı olarak hesaplanır. Daha önce de bahsedildiği üzere bunlar apartmanın projesinden kullanım şekline kadar sıralanabilir. Bu veriler, binanın güçlendirme ihtiyacını ve uygulanması gereken yöntemi belirlemek için önemlidir.

Yazımıza Göz Atın: Karbon Fiber Güçlendirme

Bina güçlendirme işlemi için farklı yöntemler ve uygulamalar bulunmaktadır. Betonarme güçlendirme, bina temel güçlendirmesi, bina kolon güçlendirmesi ve zemin güçlendirmesi gibi yöntemler, maliyeti etkileyen faktörler arasındadır. Ev güçlendirme işlemi süresi de maliyeti etkileyen bir faktördür. Her ne kadar süre, maliyeti etkileyen faktörler arasında yer alsa da güçlendirme işlemleri için uygun bir süre gereklidir. Deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan testler, beton kalitesi ve donatı okumaları gibi detaylı incelemeler yapılmalıdır. Ayrıca zemin parametrelerinin belirlenmesi için sismik zemin etüdü yapılmalıdır. Tüm bu veriler ışığında güçlendirme yöntemi belirlenerek detaylı bir güçlendirme projesi hazırlanır. Ev güçlendirme maliyeti de bu projeye göre belirlenir.

Son yapılan düzenlemelerle, devlet bina sahiplerine ve sakinlerine güçlendirme çalışmaları için teşvikler sağlamaktadır. Örneğin, devlet 50 bin liraya kadar 2 yıl ödemesiz bina güçlendirme kredisi desteği sunmaktadır. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında yapılan güçlendirme çalışmalarında 125 bin TL destek ve 18 aya kadar kira yardımı sağlanmaktadır. Ev güçlendirme maliyeti net olarak belirlenebilmesi için yapıya özgü güçlendirme projesinin çizilmesi ve performans analizinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca yapının yeniden yapım maliyetinin %50’sini geçmemesi ve güçlendirme yapım maliyetinin sınırlarını aşmaması önemlidir. Ayrıca yapının yeni imar durumuna göre kat kaybı ve oturum alanının küçülmesi de maliyet hesaplamasında dikkate alınmalıdır.

Temel Güçlendirme Maliyeti

Bir ev güçlendirme maliyeti, binanın büyüklüğü, özellikleri ve yapılacak güçlendirme işlemlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, 5 katlı ve her katında iki daire bulunan bir binanın güçlendirme maliyeti belirli faktörlere bağlı olarak hesaplanır.

Güçlendirme çalışmalarının başlamadan önce bazı önemli adımlar atılır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Laboratuvar çalışmaları
 • Zemin etüdleri
 • Statik ve mimari rölöve projeleri
 • Mevcut yapı deprem performans analizi
 • Güçlendirilmiş yapı deprem performans analizi

Bu çalışmaların toplam maliyeti genellikle 100.000 TL ile 250.000 TL arasında değişir. Ev güçlendirme maliyeti ve uygulaması ise yaklaşık olarak 250.000 TL ile 450.000 TL arasında değişir. Bu maliyet, daire başına düşen maliyetler üzerinden hesaplanır. Güçlendirme maliyeti, binanın yıkılıp yeniden yapılması maliyetinin %40’ını geçmediği sürece güçlendirmenin çok daha iyi bir yöntem olduğu söylenebilir.

Güçlendirme projesinin tamamlanması ve ruhsat alınması için belediye süreci genellikle 3-5 ay kadar sürer. Güçlendirme uygulama süresi ise 5-9 ay arasında değişir. Bu süreçte, güçlendirme işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması ve belirlenen projeye uygun olarak ilerlemesi önemlidir. Temel güçlendirme maliyeti, binanın ihtiyaçlarına ve yapılacak güçlendirme yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, güçlendirme işlemi için uzman bir ekiple çalışmak ve detaylı bir inceleme yapmak önemlidir. Böylece, binanın deprem güvenliği sağlanırken, ev güçlendirme maliyeti de doğru bir şekilde belirlenebilir.

Yazımıza Göz Atın: FRP Güçlendirme

Zemin Güçlendirme Maliyeti

Zemin güçlendirme, zeminin yetersiz olduğu durumlarda binaları deprem veya dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirmek için yapılan bir uygulamadır. Ülkemizde özellikle deprem kuşağında bulunan bölgelerde zemin güçlendirme işlemleri yaygın olarak tercih edilir. Zemin güçlendirme yapıların güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşır. Zemin güçlendirme işlemleri, zeminin tipine ve durumuna bağlı olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Ev güçlendirme maliyeti ise bu yöntemlere göre değişir. Zaman içinde zeminde oluşabilecek hasarlar veya güç kaybı nedeniyle zemin güçlendirme işlemi gerekir. Bu işlemler, uzmanlar tarafından yapı ve zemin analizleri sonucunda belirlenir.

Zemin yapısı doğal olarak çamur, kum, kil gibi farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle farklı zeminler için farklı güçlendirme yöntemleri tercih edilir. Uzmanlar, zeminin taşıma kapasitesini hesaplayarak en uygun güçlendirme yöntemini belirlerler. Zemin güçlendirme işlemlerinde kullanılan yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Taş kolon yöntemi
 • Derin karıştırma yöntemi
 • Donatılı zemin yöntemi
 • Jet grouting yöntemi
 • Zemin çivileri

Hangi yöntemin uygulanacağı, zemin yapısı, yeraltı suyu seviyesi, binanın durumu, ağırlığı ve genişliği gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Zemin güçlendirme maliyeti, zeminin gücü ve binanın durumuna göre değişkenlik gösterir. Temel kazılarında oluşabilecek kabarmalar, problemler, yapı eğilmesi veya kayması gibi durumlar, uygulanacak yöntemleri ve kullanılacak malzemeleri etkiler. Bu da zemin güçlendirme işlemlerinin süresini, işçi sayısını ve maliyetini etkiler. Dolayısıyla tüm bu faktörler ev güçlendirme maliyeti için etkilidir.

Kolon Güçlendirme Fiyatı

Kolonlar, bir binanın dayanıklılığı ve sağlamlığı açısından büyük önem taşıyan unsurlardır. Bu nedenle bina güçlendirme işlemlerinde kolon güçlendirme uygulamaları büyük önem arz eder. Özellikle eski binaların kolonları zayıf veya eksiktir. Bu durum, binaların deprem veya diğer dış etkenlere karşı savunmasız hale gelmesine neden olur. Bu sebeple, kolon güçlendirme işlemi bu tür binalar için önemli bir ihtiyaçtır. Bu noktada ev güçlendirme maliyeti yanında kolon güçlendirme fiyatı da merak edilir.

Kolon güçlendirme işleminde farklı yöntemler kullanılır ve hangi yöntemin tercih edileceği, binanın durumu ve analiz sonuçlarına göre belirlenir. Örneğin, betonarme bölümün artırılması, yeni kesitlerin eklenmesi veya kolonun demir bir kafes içerisinde güçlendirilmesi gibi yöntemler uygulanabilir. Ayrıca eski ve yeni kolonların kaynaştırılması da işlemler arasında yer alır. Bu yöntemlerin uygulanmasına bağlı olarak kolon güçlendirme işlemi süresi değişebilir. Kolon güçlendirme fiyatı, birçok faktöre bağlı olarak hesaplanır. Kolon güçlendirme fiyatı ile ev güçlendirme maliyeti farklı şekillerde hesaplanır. Kolon güçlendirme fiyatını etkileyen faktörler şunlardır:

 • İşlem için kullanılan yöntemler
 • Malzemelerin türü
 • Binanın kat ve daire sayısı
 • Yapının yapım yılı

Ayrıca binanın eski yapısında kullanılan malzemelerin kalitesi ve sağlamlığı da maliyet üzerinde belirleyici bir etkendir. Kolon güçlendirme işlemi için öncelikle bir durum analizi yapılır ve buna göre bir rapor oluşturulur. Bu rapor, hangi yöntemlerin uygulanacağını ve işlemlerin hangi periyotta gerçekleştirileceğini belirler. Uzman bir ekip tarafından yapılan bu analiz ve raporlamalar sonucunda maliyet tahmini yapılabilir.

Kolon güçlendirme işlemi genellikle kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte değerlendirilir. Bu sebeple, ev güçlendirme maliyeti ve süre konusunda değişiklikler olabilir. İşlemler sırasında detaylı bir etüt yapılır ve binanın röntgeni çekilerek gerekli maliyet bilgisine ulaşılır. Eski binalar için etüt bilgisi, keşif çalışmaları gibi aşamalar için 4 ile 10 bin TL arasında ücret talep edilir. Kolon yenileme işlemi binanın durumuna bağlı olarak genellikle 20 ile 150 bin TL arasında bir maliyetle gerçekleştirilebilir.

Eski binaların güçlendirilmesi ile ilgili yazmış olduğumuz detaylı içeriğimize, linkten göz atabilirsiniz.

Karbon Fiber Güçlendirme Maliyeti

Karbon fiber veya karbon elyaf, hafif ve dayanıklı bir teknoloji ürünü olan ipliksi bir madde olup, metallere göre daha üstün özelliklere sahiptir. Karbon elyaflar, esneklikleriyle bilinen naylon gibi malzemelerden farklı olarak son derece dayanıklı ve sert yapıya sahiptir. Karbon fiber veya karbon elyaf üretimi iki farklı yöntemle gerçekleştirilir. PAN temelli üretim yöntemi, karbonizasyon ve oksidasyon aynı zamanda yüzey iyileştirmesi ile kaplama işlemlerini içerir. Diğer yöntem ise orlon, naylon, katran gibi yan malzemelerin fiziksel ve kimyasal işlemlerle işlenmesiyle elde edilir.

Karbon fiber veya karbon elyafın kullanıldığı karbon fiber güçlendirme yöntemi, bina güçlendirme çalışmalarında dayanıklılığın artırılması amacıyla uygulanır. Karbon fiber malzemelerin ipliksi yapıya sahip olması, uygulanacak alana kolayca şekil almasını sağlar. Bu yöntem son zamanlarda büyük ilgi gören bir teknolojidir. Karbon fiber güçlendirme maliyeti binanın boyutuna, binanın mevcut durumuna ve uygulanacak alana bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ev güçlendirme maliyeti ile karbon fiber güçlendirme ayrı faktörlere göre hesaplanmaktadır. Karbon fiber güçlendirme fiyatları binanın boyutu, güçlendirme yapılacak alanın genişliği ve binanın mevcut konumu gibi faktörlere bağlıdır. Bir kolonun karbon fiber güçlendirme maliyeti 6,7 bin lirayı bulabilirken, daire başına maliyet ise 500 bin liraya kadar çıkabilir. Bu maliyetler, karbon fiber malzemelerin kalitesi, işçilik maliyetleri ve diğer ek faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Ev güçlendirme maliyeti hesaplaması, uzman ekipler tarafından gerçekleştirilir ve binanın durumuna göre özel olarak planlanır. İşlemin uygulanması aşamasında, karbon fiber malzemeler özenle yerleştirilir ve yapıya entegre edilir. Uygulama süreci, binanın büyüklüğüne ve güçlendirme alanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Karbon fiber güçlendirme yöntemi, binaların dayanıklılığını artırarak depreme ve diğer dış etkenlere karşı daha güvenli hale gelmesini sağlar. Bu yöntem, bina sahipleri tarafından tercih edilen bir güçlendirme seçeneğidir. Ama ev güçlendirme maliyeti uygulama süreci konusunda dikkate alınması gereken faktörler olduğu unutulmamalıdır. İhtiyaç duyulan güçlendirme çalışmalarının uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve detaylı bir maliyet analizi yapılması önemlidir.

Sıklıkla Sorulan Sorular

Ağır Hasarlı Binaya Güçlendirme Yapılır Mı?

Tarihi binalar haricindeki ağır riskli binalara yıkım kararı verilir. Dolayısıyla ağır hasarlı binaya güçlendirme yapılamaz.

Güçlendirme Yapılan Bina Sağlam Olur Mu?

Güçlendirme yapılan bir bina daha sağlam hale gelir. Doğru güçlendirme yöntemleri uygulandığında, bina dayanıklılığını artırır ve deprem gibi dış etkenlere karşı daha dirençli hale gelir.

Binaya Güçlendirme Yapılırken Ev Boşaltılır Mı?

Bina güçlendirme çalışması sırasında, bina içinde yaşayan insanların güvenliği göz önünde bulundurularak ev boşaltılır. Bu durum, güçlendirme sürecinin zorluğuna ve yapılacak işlemlere bağlı olarak değişebilir.

Bina Güçlendirmede Devlet Desteği Var Mı?

Devlet, bina güçlendirme çalışmalarına destek olmak amacıyla çeşitli teşvikler ve krediler sağlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının projesine göre evini güçlendirmek isteyenlere 320 bin TL’ye kadar destek verilmektedir.

Bina Güçlendirmesi Kaç Ay Sürer?

Bina güçlendirme süresi, binanın büyüklüğüne ve hasar durumuna bağlıdır. Ayrıca uygulanacak güçlendirme yöntemi de süre bakımından önemlidir. Genellikle birkaç ay içinde tamamlanır ve en fazla dört ayda tamamlanır.

Kaç Yıllık Binalara Güçlendirme Yapılır?

Bina güçlendirme çalışmaları genellikle 20 yıldan daha eski binalara yönelik olarak gerçekleştirilir. Ancak bina güçlendirme ihtiyacı her bina için farklıdır. Yapının durumu ve yapısal analiz sonuçlarına göre güçlendirme gerekliliği belirlenir.

2023 Yılında Bina Güçlendirme Ne Kadar?

2023 yılında bina güçlendirme maliyetleri, binanın özelliklerine, yapılacak işlemlere ve kullanılacak malzemelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Net bir maliyet belirlemek için binanın durumunun değerlendirilmesi ve detaylı bir proje hazırlanması gerekmektedir.

Bina Güçlendirme Desteği Ne Kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı destek paketinde 320 bin TL’ye kadar kredi imkanı bulunmaktadır. Buna göre konutunu depreme karşı güçlendirmek isteyenlere aylık 4 bin 569 tl karşılığında kredi desteği sunuluyor.

Güçlendirme projeniz için bizimle iletişime geçin. Daha detaylı bilgi edinmek için blog sayfamıza göz atmayı unutmayın!

Yorum Yap