Skip to content Skip to footer

Çevre Politikası

Doğaya Saygı” vizyonumuz ile çevre yönetim sisteminde sürekli iyileştirme yaparak, çevreyi koruma, çevreye verilecek olan olumsuz etkileri azaltma ve sürdürebilir kalkınma ile ekonomik doğrultular kapsamında tüm değerlerimizi çevre performansımızı arttırmaya yönelik öne çıkardığımız taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir.

  • Ticari faaliyetlerimizde çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ile diğer yükümlülükleri yerine getirmek
  • Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz coğrafyada çevre yönetimi ile yasal düzenlemeleri yerine getirirken ilgili kurum ve kuruluşlar ile iletişim ve iş birliği yapmak
  • Ulusal ve uluslararası çevre ile ilgili olan standartları ürün ve hizmetlerimizde uygulamaya koymak
  • Çevre yönetiminde öne çıkan küresel gelişmeleri, bilimsel araştırmaları ve teknolojileri yakından takip etmek
  • Yürütülen faaliyetlerden dolayı çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak
  • İş süreçlerimize ve çalışma stratejilerimize çevre yönetim sistemlerini entegre ederek çevresel riskleri en aza indirmek.
  • Üretim faaliyetlerinde çevresel performansı iyileştirme amaçlı hedefler koymak, uygulama sonuçlarını takip etmek, sürekli olarak iyileştirme politikası uygulamak
  • Yeni yatırımlarda, satın almalarda ve birleşmelerde çevresel etkileri değerlendirmek, uygulanacak politikaların çevreye uyumlu şeklide tesislerin kurulması, çevrenin korunması, acil durumlarda ve çevresel risklerde yönetim sağlamak
  • İlkim ile ilgili olarak öne çıkan risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim krizi ile mücadele etmek, düşük karbon ekonomisine destek sağlamak amacı ile faaliyetleri yürütmek
  • Çalışmalarımız sırasında doğayı korumaya özen göstermek

Diğer Önemli Sayfalarımız:

Değerlerimiz

Kalite Politikası

Hizmetlerimiz

İletişim

Hakkımızda