Betonarmede Yorulma Dayanımı

Betonarmede Yorulma Dayanımı: Önemi ve Test Süreçleri

Betonarme yapıların dayanıklılığı, uygulanan yüklerin neden olabileceği biçimsel bozulmalar ve kırılmalara karşı betonun taşıdığı dirençtir. Betona etki eden farklı yönlerdeki kuvvetler, yapıda farklı tepkilere yol açabilir. Özellikle deprem gibi doğal afetler betonarmede çatlak oluşumuna neden olabilir. Betonarme yapıların kolon, kiriş ve perde gibi bölümlerinde rastlanan 4-5 mm’lik çatlaklar dikkatle incelenmelidir. Eğer bir sonraki depremle bu çatlaklar genişleyip 8-9 mm ya da daha fazla bir genişliğe ulaşırsa acil önlemler gereklidir. Aynı çatlakların art arda meydana gelen depremler sonucu sürekli genişlemesi, yapıda

Daha Fazla »
Kolon Çatlağı

Kolon Çatlağı: Tanımı ve Oluşma Nedenleri

Deprem sonrasında yapıların dayanıklılığı ve güvenliği, özellikle ülkemizde önemli bir konu haline gelmiştir. Depremler sonucu yıkılmamış binalarda dahi kolonlarda ortaya çıkan çatlaklar, bina sakinlerini endişeye sürüklemektedir. Kolonları tanımlamadan önce bunların yapıların taşıyıcı sistemlerindeki düşey elemanlar olduğunu belirtmek gerekir. Yapı içerisinde meydana gelen etken, kesme kuvveti gibi etkileri, kolonlar aracılığıyla temel ve zemine transfer ederler. Kolon çatlağı gibi hasarlar zamanla yapının bütününe ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle bu çatlaklara karşı dikkatli ve özenli olunması gerekmektedir. Betonarme Yapılarda Kolon Çatlağı Oluşumu Kolon

Daha Fazla »
Bina Hasar Tespitini Kim Yapar

Bina Hasar Tespitini Kim Yapar?

Doğal afetler, deprem, sel, çığ ve heyelan gibi, yapıları ciddi şekilde etkileyebilir. Bu tür olaylardan sonra, yapıların ne derece zarar gördüğünün ve ileride daha büyük bir tehlike yaratıp yaratmayacağının belirlenmesi kritik bir öneme sahiptir. Mimarlar, mühendisler ve inşaat teknikerlerinden oluşan uzman ekipler, bu hasar değerlendirmelerini gerçekleştirir. Bu ekipler, doğal afetlerin etkisini hissettiği bölgelerde incelemelerde bulunarak, yapıların ne kadar zarar gördüğünü ve güvenli olup olmadığını saptar. Hasar Tespitini Gerçekleştiren Profesyoneller Deprem sonucu binalarda oluşan zararlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyeler

Daha Fazla »
Yığma Binalarda Güçlendirme

Yığma Binalarda Güçlendirme: İhtiyaç ve Yöntemler

Yığma binalarda güçlendirme, yaşanan deprem riskleri göz önüne alındığında kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu tür binaların eski yapılara ait olması, zamanla oluşan yapısal zayıflıklar ve güncel inşaat standartlarına uymamaları acil bir müdahale gerektiğini göstermektedir. Güçlendirme, bu binaları depreme karşı daha dayanıklı bir hâle getirerek hem can güvenliğini artırır hem de mülkiyet değerini korur. Güçlendirme işlemi can ve mal güvenliği için oldukça önemlidir. Bu noktada bina güçlendirme işleminin yapılacağı firma seçimi de oldukça önem arz etmektedir. Türkiye’de bina güçlendirme ve

Daha Fazla »

Az Hasarlı Bina Kaç Şiddetinde Depreme Dayanır?

Az hasarlı binanın kaç şiddetinde depreme dayanıklılık göstereceği önemli bir konudur. Ancak bu konu ile ilgili net bir bilgi olmasa da karot testi raporları bu konuda daha iyi bilgiler sağlamaktadır. Az hasarlı bina kaç şiddetinde depreme dayanır sorusunda dolayısıyla binanın karot testi dikkate alınmalıdır. Karot testlerinde az hasarlı binaların 5.5 dereceye kadar dayanıklı olacağı belirtilmekte. Ancak bu durum binanın; tasarımı, yapısı, yaşı ve benzeri faktörlere göre değişmektedir. Deprem Dayanıklı Binalar ve Şiddet Dereceleri Az hasarlı bina kaç şiddetinde depreme dayanır

Daha Fazla »
Orta Hasarlı Bina Ne Demek

Orta Hasarlı Bina Ne Demek?

Orta hasarlı binalar, şüphesiz ki deprem sonrasında en belirsiz konulardan bir tanesidir. Bu evlere ilerleyen süreçte neler olacağını açıkladık. Orta hasarlı bina deprem, sel ve benzeri doğal afet ya da riskler yüzünden hasar alan yapılardır. Bu tür binalar, güçlendirme gerektiren hasarlı yapılardır. Dolayısıyla hemen yıkılma durumu yoktur. Bu tür yapılar güçlendirme işlemi yapılmadan kullanılamaz. Eğer güçlendirme yapılmazsa bir süre sonra yıkılır ve tamamen kullanım dışı durumunda olur. Orta hasarlı yapılar ev, iş yeri ya da ahır gibi alanları kapsar. Orta

Daha Fazla »
Kolon Güçlendirme

Kolon Güçlendirmek İçin Neler Yapılmalıdır?

Depremin etkilerini azaltmak için kolon güçlendirme en etkili önlemlerden biridir. Kolon güçlendirme için önemli bilgilere erişmek için makalemizi okuyun. Binalar, insanlığın en büyük yapıtlarından biri olarak yaşam alanlarımızı oluştururken dayanıklılık ve güvenlik konusunda önemli bir rol oynarlar. Bir binanın dayanıklılığı ise çoğunlukla kolonların sağlamlığına bağlıdır. Kolonlar, bir binanın yükünü taşıyan temel öğelerdir ve bu nedenle sağlam olmaları hayati bir öneme sahiptir. Ancak zamanla ya da yapısal sorunlar nedeniyle bina kolonu zayıflayabilir. Bu yüzden kolon güçlendirme uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir.

Daha Fazla »
Bina Güçlendirme Kaç Ay Sürer

Bina Güçlendirme Kaç Ay Sürer?

Bina güçlendirme kaç ay sürer ve güçlendirme işlemlerinin hangi aşamaları içerdiği bu yazıda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bina güçlendirme kaç ay sürer sorusu, hasarlı binaların güçlendirilme sürecinde merak edilmektedir. Ev veya iş yeri tarafından merak edilen bu sorunun yanıtı birçok faktöre göre değişebilir. Ancak bu süreç hakkında ortalama bir yanıt vermek mümkündür.  Binalar hem insanların can güvenliği hem de mal koruması için dayanıklı ve sağlam olmalıdır. Ancak ne yazık ki ülkemizde bina çökmeleri sıkça yaşanıyor. Bunların birçoğunun altında yatan sebep

Daha Fazla »
Bina Güçlendirme Kredisi

Devlet Bina Güçlendirme Kredisi Ne Kadar ve Nasıl Alınır?

Oturduğunuz bina depreme karşı dayanıksızsa korkmanıza gerek yok. Bina güçlendirme kredisi ile çözüm kapıda! Yakın geçmişte yaşanan ve herkesi derinden etkileyen deprem felaketinden sonra toplum daha bilinçli bir duruma geldi. Bu bilince ulaşmak konusunda her ne kadar geç kalmış olunsa, da gelecek doğal afetlere karşı çok daha güçlü bir duruma gelmek bizlerin elinde. Bina güçlendirme kredisi, devlet tarafından halka sunulan bir haktır. Oturduğu bina eski, bakımsız, hasarlı veya dayanıksız olan vatandaşlar bu haktan yararlanabilir. Bina güçlendirme devlet desteği 2023 senesinde,

Daha Fazla »